SITEMAP
  Inte medlem? Klicka här!
Historik
En solig höstdag i oktober 2007 träffades 3 tjejer på en föreläsning på Linköpings universitet. De började prata om att det vore bra för Linköpings tjejer att skapa en frizon, en riktad verksamhet och plats bara för tjejer.  Detta resulterade i att en styrgrupp bildades som började smida planer för hur detta kunde bli verklighet. I styrgruppen fanns det representanter ifrån både Linköpings kommun, KFUM Linköping och Studieförbundet Bilda.

Uppstarten blev realitet den 16 januari 2008 i KFUMs lokaler på Garnisonen. Många tjejer besökte Diva under våren och testade på olika aktiviteter som t.ex. streetdance, självförsvar, spela och sjunga.

Efter våren så ansåg vi att vi behövde anställa en samordnare för att nå de målen som vi satt upp. Därför så skickade vi in en gedigen ansökan till Almänna arvsfonden, ansökan blev beviljad och från september 2008 till september 2011 Var Diva ett arvsfondsfinansietet projekt. Diva flyttade till en central mötesplats Arbis på Repslagareg. 30.

Det öppnades även Divafilialer i flera områden.

Från och med 1/10 2011 är Diva en ordinarie verksamhet i Linköpingskommun.

Diva har öppet på Arbis, Tallboda, Lambohov, Tokarp, Skäggetorp, Ryd och Slottet i Berga

Samordnare är Victoria Almroth fritidsledare i Ungdomsverksamheten.